IFM Efector

IFM staat voor positie-, processensoren en netwerk- en besturingssystemen in de industriële automatisering.

In industriële processen waar vloeistoffen, lucht of gassen worden gebruikt zijn kleppen nodig voor dosering en sturing. Pneumatische actuatoren van kleppen worden gebruikt voor mechanische positionering. De kleppenpositie moet elektronisch bewaakt worden. 

Dubbele sensor voor actuatoren
Een rond object, ook “puck” genoemd, met twee metalen schroeven op 90° van elkaar is gemonteerd op de as van de actuator. De schroeven zijn op verschillende hoogtes geplaatst. Een compact dubbel inductieve sensor (type IND) met twee geïntegreerde sensoren detecteert de hoge en de lage metalen schroef in functie van de positie van de klep en dus de twee schakelposities. Dit systeem werkt betrouwbaar zonder slijtage. Het is bestand tegen externe invloeden en ongevoelig voor mechanische belasting zoals vibraties of schokken. 

Sensor voor lineaire kleppen
Voor positiemelding op lineaire kleppen wordt de efector valvis gebruikt. Twee of drie schakelpunten kunnen via druktoetsen ingesteld worden over een breedte van 80 mm. Bijkomend tot de open en gesloten posities van de klep, wordt een derde positie gebruikt slijtagebewaking (actief tijdens het reinigingsproces). Dankzij de resolutie van 0,2 mm detecteert de sensor heel kleine positieveranderingen van de klep. Het inductief meetprincipe verzekert een slijtagevrije contactloze werking. Verschillende adapters laten een eenvoudige installatie van dezelfde sensor toe op verschillende afmetingen en op kleppen van verschillende leveranciers.

Het pakket van beschikbare sensoren loopt van sensoren voor klepstandsignalering, sensoren met een aansluiting voor een magneetventiel, sensoren met AS-i chip en uitvoeringen voor in Ex omgevingen tot aan continue positiebepaling van lineaire kleppen.