Tubi valves nederland nieuws & events

 

Geachte relatie ,

Gezien de huidige onrustige marktsituatie omtrent grondstoffen, arbeid, energie en verkrijgbaarheid hiervan, willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Zoals overal duidelijk gecommuniceerd wordt in de media, blijven kosten flink stijgen. Als gevolg van de wereldwijde COVID-19 pandemie en de daaruit voortkomende inflatie en wereldwijde crisis, voorzien de professionals en economen een nog drastischer verstoorde markteconomie dan de huidige. Vooral de ontregelde economie van Azië, welke een wereldwijde crisis aan het veroorzaken is door onbalans en ondoorzichtige marktwerking, zal Europa eindelijk dwingen zelf weer meer te gaan produceren en leveren. Ondanks dat dit een gezonde stabilisering teweeg zal brengen in voor de Europese economie en de prijsstelling van grondstoffen, halffabricaten en producten, verwachten wij niet dat dit op korte termijn een possitief effect zal hebben op de kostprijzen.

Dit houdt voor ons en u als relatie helaas in, dat wij de komende maanden geen rust en stabilisatie van de markt voorzien. Wanneer de huidige marktsituatie niet stabiliseert en afneemt, of in nog ergere mate toeneemt, voorzien wij  prijsstijgingen door te moeten voeren per 3 januari 2022. Dit kan variëren van prijsstijgingen van 4% tot zelfs 15%! 

Wij houden u de komende periode op de hoogte van de marktomstandigheden en zullen dit zoveel mogelijk monitoren en bewaken. Samen met u hopen wij de schade van deze crisis te beperken en snel weer een eerlijke balans tussen vraag en aanbod te krijgen.

“Samen sterk” zal de sleutel zijn tot de terugkeer naar een gezonde economie en prijzen van producten.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Het Tubi Valves team.

Prijsstijgingen Tubi Valves