Tubi valves nederland nieuws & events

 

Tubi Valves Nederland heeft onlangs het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat behaald!
Wij vinden het als organisatie van groot belang dat wij kwaliteit en betrouwbaarheid uitstralen, zowel naar de markt als naar onze eigen interne organisatie. Het behalen van dit certificaat is een bekroning op het werk dat we doen en de manier waarop we dat doen.

ISO 9001:2008 is de standaard voor procesmatig werken en het continue beheersen en verbeteren van de organisatie. Met het behalen voldoet Tubi Valves Nederland aan de normen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Het certificaat is een erkenning voor de prestaties die onze organisatie dagelijks neerzet. Uiteraard is het beheersen en verbeteren een continue proces en niet afgerond met het behalen van dit certificaat. Tubi Valves Nederland blijft de bedrijfsvoering optimaliseren en streeft ernaar het certificaat te behouden.

Tubi Valbes ISO9001 gecertificeerd

 

Algemeen Informatie.

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bron: http://www.nen.nl