Tubi valves nederland nieuws & events

 

Reduceertoestellen worden ook wel reduceers, drukregelaars (ruimer begrip) en drukverminderingstoestellen (stoomwet) genoemd. 

Een reduceertoestel dient ertoe om een (wisselende) hoge druk van een medium om te zetten in een constante lagere druk bij varierende capaciteiten.

Waarom reduceertoestellen?

- Verbruiksapparaten werken met verschillende werkdrukken. Ter plaatse van de verbruiker wordt de te hogedruk teruggebracht naar de gewenste werkdruk.

- Door het toepassen van een hogere druk kunnen we de transportleidingen naar de gebruikers toe kleiner in diameter maken.

- Zelfs als alle gebruikers op dezelfde gelijke druk zouden werken, zullen de transsportleidingen naar de gebruikers verschillen in lengte. Hierdoor ontstaan er verschillen in drukverliezen. Bij de verbruikers zal hierdoor een lagere druk ontstaan, met daarbij in geval van stoom een andere temperatuur.

Altijd moet men goed voor ogen houden dat een reduceertoestel "geen energiebron" en "geen verbruiksapparaat" is, maar een hulpmiddel tussen deze twee. De inlaatzijde van het reduceertoestel wordt gevoed door compressor of stoomketel, aan de uitgaande zijde vraagt het verbruiksapparaat.

Het Reduceerstation.

Een reduceerstation wordt opgebouwd uit meerdere appendages voor een optimaal functioneren, een minimale kans op storingen en een langere levensduur.

Tubi Valves reduceertraat

Bij een (stoom) reduceertoestel kunnen we de volgende appendages aantreffen:

- Bij de inlaat, indien het medium waterdelen bevat, een waterafscheider. Hierbij worden de waterdelen afgevangen en krijgt het reduceertoestel alleen te reduceren medium te verwerken. Afgevangen vloeistof wordt door middel van een condenspot uit het systeem verwijderd.

- Klep- en balgafsluiters om de reduceerstraat in te blokken voor onderhoud of vervanging.

- Een filter om het reduceertoestel tegen vuil te beschermen.

- Een veiligheidstoestel, iets hoger afgesteld dan de gevraagde werkdruk, om de installatie te beschermen in geval het reduceertoestel niet zou functioneren.

- Manometers en toebehoren aan de in- en uitgaande zijde van het reduceertoestel voor het aflezen van de begin- en einddruk.

Over deze reduceerstraat (niet afgebeeld) kan parallel een noodafsluiter geplaatst worden. Hierdoor kan in een noodgeval de einddruk tijdelijk geregeld worden over deze afsluiter.  Men dient dan wel rekening te houden met de doorlaat. Het reduceertoestel heeft altijd een kleinere doorlaat dan de leidingdiameter waardoor ook een kleiner by-pass afsluiter noodzakelijk is, liefst met een regelklep.

Sommige klanten en constructeurs wensen, in plaats van een by-pass, een compleet parallel reduceertoestel, dat dan in dienst komst als het eerste reduceertoestel uitvalt. Dit is natuurlijk van belang bij zeer belangrijke installaties. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis zal men veelal een dubbele installatie aantreffen.

Tubi Valves dubbele reduceertstation

Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.