Tubi valves nederland nieuws & events

 

Tubi Valves Isolatie

Bent u bezig uw bedrijf te verduurzamen? Isoleren is daarvoor de manier. Met een heldere kosten-baten analyse laten wij u zien dat isoleren van leidingen en appendages een behoorlijke besparing oplevert in uw energieverbruik.

Alleen leidingen isoleren is niet voldoende.

Ook de afsluiters in de leidingen verliezen warmte. Wist u dat de oppervlakte van een afsluiter overeenkomt met ongeveer twee meter leiding? Een niet te missen kans dus.

Isoleren betekent ook veiligheid. Uw personeel kan zich niet meer verbranden aan de leidingen. En niet te vergeten de werktemperatuur. U kunt zich vast wel voorstellen dat de omgevingstemperaturen een stuk aangenamer zullen zijn na het isoleren. Niet alleen uw personeel is veiliger, ook uw pand wordt door isoleren beschermd tegen brandgevaar.

Isoleren is tevens goed voor het milieu. Met isoleren bespaart u energie waardoor een lager gasverbruik nodig is. Met direct gevolg: minder uitputting van fossiele brandstoffen en minder uitstoot van broeikasgassen.

We bieden een compleet assortiment van demontabele isolatiedoeken en matrassen. Het materiaal is duurzaam en bestaat uit glas- en kunstvezeldoek. Het is bestand tegen onverhoopt lekken van agressieve media, water of olie uit de installatie. De isolatiedoeken zijn hittebestendig tot zelfs 1200°C. Bovendien is het erg flexibel en daardoor uitermate precies in de aansluiting om de leiding en boven en onder de appendage.

Niet iedere installatie is hetzelfde, Daarom is elk advies uniek.

Het advies voor isolatie doen we onder andere met behulp van thermische fotografie. Deze thermo grafische metingen sporen zwakke plekken in de installatie op. De foto’s tonen exact waar isoleren gewenst is. U ontvangt bovendien een kostenbatenanalyse die u direct laat zien wat de terugverdientijd is en hoeveel geld u kunt besparen.

Monteren en demonteren. Snel en eenvoudig!

Het monteren en demonteren van het isolatiemateriaal gaat snel en eenvoudig. U kunt gewoon in bedrijf blijven. U kunt ervoor kiezen om zelf te monteren of wij regelen het voor u. In het eerste geval zorgen wij voor een simpele handleiding met tekeningen zodat u precies weet waar isolatie gemonteerd moeten worden.

Informatieplicht Energiebesparing vanaf 1 juli 2019 

Het energieakkoord stimuleert burgers en bedrijven fors te investeren in energiebesparingen. Elke vier jaar zouden bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 van de Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, hun bevoegd gezag informeren over hun energiebesparende maatregelen. De wet Milieubeheer bepaalt, dat een organisatie alle energiebesparende maatregelen die je in vijf jaar terugverdient, ook moet uitvoeren. Deze informatieplicht Energiebesparing treedt vanaf 1 juli 2019 in werking en is direct ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen.

Berekeningen en praktijk laten zien dat bij technische isolaties, onder andere in industriële omgevingen, de kostprijs met procenten omlaag kan. Isolatie is één van de meest efficiënte methode. Bij een goede montage wordt een minimale besparing van 65% bereikt.  Hierbij wordt aangetekend, dat de spindels en handwielen van de afsluiters niet worden mee geïsoleerd.

Naast een interessante energiebesparing heeft de toepassing ook een ander voordeel: ze dragen bij aan een vergroting van de veiligheid.

Wilt u ook een thermo grafische meting?

En eventueel aanvullend daarop een adviesgesprek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.