Tubi valves nederland nieuws & events

 

Certificaten volgens EN/DIN 10204

De Europese Norm EN 10204 definieert verschillende soorten testdocumenten. Deze kunnen ter beschikking worden gesteld aan de koper voor geleverde goederen in overeenstemming met de geplaatste order. Dit moet wel bij orderplaatsing worden opgegeven en hiervoor kunnen additionele kosten gelden.

Wij kunnen u voorzien van de volgende soorten van de testcertificeringen volgens EN10204:

 

Type certificaat Aanwijzing Inhoud Test  
2.1 Attest 2.1 Bevestiging van overeenkomst met de bestelling

Geen testresultaten

 

 
2.2 Attest 2.2

Bevestiging van overeenkomst met de bestelling

met vermelding van de resultaten van de niet-specifieke tests

Richtwaarden, getest op een halffabrikaat gemaakt gebruikmakend

van hetzelfde materiaal, bijvoorbeeld:


- Materialen 
- Standaard test specificatie

- Testdrukken

 

 
3.1 Certificaat 3.1

Bevestiging van overeenkomst met de bestelling met vermelding

van de resultaten van specifieke tests voor drukhoudende delen

Gemiddelde waarden, getest bij een halffabrikaat *

uit dezelfde produktie **, bijvoorbeeld:

 
- Testgegevens 
- Materiaalspecificatie 
- Materiaalsamenstelling 
- Tensile breukrek
- Impact sterkte

 

Conformiteits-

verklaring

  Certificering van een bepaald materiaaleigenschap Geen testresultaten

 

 

 

* Of het uitgangsmateriaal, als vereiste testgegevens of materiaalmonsters beschikbaar zijn.

** Testgegevens afkomstig uit de productie van het geleverde materiaal.

 

Attest overeenkomstig 2.1

Certificaat met daarin bevestiging van materialen zonder vermelding van de testresultaten, dat geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en de gespecificeerde standaard kwaliteit.

 

Attest overeenkomstig 2.2

Certificaat met daarin bevestiging van de materialen en een indicatie van de testresultaten, dat geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en de gespecificeerde standaard kwaliteit.

Niet-specifieke testen zijn testen die zijn bedoeld dat de producten worden vervaardigd volgens dezelfde productspecificatie en op dezelfde manier, zoals in de bestelling bepaald. Geteste producten hoeven niet per se afkomstig te zijn van het product zelf, maar kan afkomstig zijn van vergelijkbare producten uit andere series.

 

Certificaat in overeenstemming met 3.1

In een keuringsrapport in overeenstemming met 3.1 bevestigt de fabrikant, met vermelding van de specifieke testresultaten, dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling. Het keuringsrapport wordt bevestigd door een aanvaardingsfunctionaris van de fabrikant, die onafhankelijk is van de productie-afdeling.

In het keuringsrapport volgens 3.1 mag de producent mag testresultaten die worden bepaald op basis van specifieke testen van de ingezette materialen of halffabrikaten worden overgenomen. Dit is echter alleen mogelijk met dien verstande, dat de fabrikant methoden gebruikt om de traceerbaarheid te waarborgen en is in staat om de relevante testcertificaten voor te leggen. Anders worden de testresultaten bepaald uit gesneden testmonsters uit de betreffende halffabrikaten van de productiepartij.

Testkosten die worden gemaakt voor een keuringsrapport in overeenstemming met 3.1 (afhankelijk van de vereiste testresultaten) worden separaat doorberekend en van te voren opgegeven.

 

Conformiteitsverklaringen

Dit zijn documenten met een verklaring over de vraag of het materiaal of het uitgangsmateriaal gebruikt in de productie een bepaalde eigenschap heeft (FDA, biocompatibiliteit, brandklasse volgens UL, drinkwater goedkeuringen etc.).

Andere goedkeuringen zijn mogelijk op aanvraag.